Sanatate

Amendă de 60.000 de lei la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ. Ce nereguli au găsit inspectorii sanitari

Menţionăm că spitalul este în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, care trebuie să ia măsuri pentru imbunătăţirea managementului Spitalului Judeţean Piatra Neamţ”, a arătat Ministerul Sănătăţii.

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, în urma controlului încheiat în 12 septembrie, au fost comunicate Ministerului Sănătăţii – Inspecţia Sanitară de Stat, Consiliului Judeţean Neamţ şi Instituţiei Prefectului Neamţ mai multe deificienţe:
1. Obiectivele planificate în Programul de conformare nu sunt realizate în termenele stabilite şi au fost, din nou, reprogramate.

2. Lucrările de reabilitare la Ambulatoriul Integrat – tronsonul C şi Pavilionul Oncologie sunt sistate.

3. Întrucât Pavilionul Oncologie şi Ambulatoriul Integrat – tronsonul C sunt în reabilitare, în Pavilionul Medicină Internă, cu risc seismic ridicat (RSII), funcţionează 4 secţii, 6 compartimente, Ambulatoriul integrat al Secţiei de Oncologie, sectorul internări zi al Secţiei Oncologie, Dispensarul TBC, birou de internări, magazie efecte pacienţi, birou administrativ.
Spaţiile sunt supraaglomerate, nu pot fi respectate normele de amplasare a paturilor şi suprafaţa alocată fiecărui pat, nu este asigurat un microclimat corespunzător, nu se respectă normele legale privind numărul grupurilor sanitare şi dotarea saloanelor, nu se asigură spaţii conforme pentru vestiare personal, depozitare lenjerie curată, materiale sanitare, biocide, spaţii de igienizare şi păstrare a ustensilelor de curăţenie, altele decât în grupurile sanitare.

4. Secţia de Oncologie funcţionează fără aviz sanitar. Secţia a fost relocată în Pavilionul Medicină internă, cu structura de spitalizare de zi şi consultaţii ambulatoriu la parterul clădirii şi cu spitalizarea continuă la etajul 4 al Pavilionului.

5. Întreaga Secţie Medicină Internă necesită în regim de urgenţă lucrări de reparaţii, igienizare, înlocuire tâmplărie interioară şi mobilier uzat, reparare pavimente.

6. Holurile Pavilionului Chirurgie sunt degradate, cu infiltraţii în pereţi şi plafoane.

7. Spaţiile Secţiei Chirurgie generală (saloane, holuri, săli de consultaţii, cabinetele de tratamente, grupuri sanitare) necesită lucrări de reparaţie, curăţenie, igienizare, înlocuire mobilier deteriorat.

8. În unele secţii (ortopedie, urologie, etc) saloanele necesită operaţiuni de igienizare şi dotare cu mobilier corespunzător, dotare cu prize şi surse de oxigen.

9. În unele săli de operaţii nu funcţionează toate lavoarele cu apă sterilă, iar unele săli nu sunt funcţionale datorită dotării insuficiente. Nu sunt asigurate toate spaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Nu toate sălile de operaţie sunt dotate cu sistem de ventilaţie şi tratare a aerului.

10. Secţia Boli infecţioase necesită lucrări de renovare şi igienizare.

11. Secţia Pediatrie funcţionează în condiţii necorespunzătoare, lucrările de reabilitare la cele 2 pavilioane ale secţiei Pediatrie fiind sistate.

12. Spaţiul UTS este subdimensionat, suprafaţa totală este insuficientă volumului activităţii de transfuzie sanguină din spital, dotările fiind insuficiente.

13. Nu sunt respectate prevederile legale privind existenţa spaţiilor necesare funcţionării staţiei de hemodializă.

14. Spălătoria centrală a spitalului funcţionează într-un spaţiu subdimensionat, care nu corespunde normelor legale.

15. În majoritatea secţiilor amplasarea paturilor este neconformă şi numărul de grupuri sanitare este insuficient.

16. Nu sunt asigurate spaţiile necesare pentru structura de spitalizare de zi.

17. Unele spaţii sunt aglomerate cu obiecte de mobilier propus spre casare.

18. În întreaga unitate nu este rezolvată adecvat problema vestiarelor pentru personal, acestea fiind amplasate în locuri necorespunzătoare şi în spaţii neigienizate, nedotate corespunzător, insuficiente, cu mobilier vechi şi degradat.

19. Nu este asigurată rezerva de apă curentă a spitalului pentru 1-3 zile.

20. Nu sunt puse în funcţiune cele mai multe dintre ploscarele aflate la nivelul secţiilor.

21. Cărucioarele rulante şi a tărgile de transport pacienţi utilizate în unele secţii sunt uzate.

22. La nivelul spitalului nu sunt asigurate cantităţi suficiente de lavete pentru suprafeţe şi rezerve mop.

DSP a precizat că aceste deficienţe au fost constatate şi la controlul anterior.

Astfel, având în vedere constatările efectuate în cadrul acţiunii de control, precum şi punctele de vedere exprimate de către conducerea unităţii sanitare şi ordonatorul principal de credite au fost formulate următoarele recomandări, fiind stabilite termenele de remediere:

1. Respectarea termenelor stabilite pentru obiectivele planificate in Programul cadru de conformare. Asumarea obiectivelor din Programul operaţional şi Programul cadru de conformare şi de către Autoritatea Publică Locală. Termen – 31.12.2023.

2. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a tronsoanelor din Ambulatoriul integrat, în vederea reluării activităţii medicale conform normelor şi pentru a degreva spaţiile ocupate în prezent. Termen – 31.12.2023.

3. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a Pavilionului Oncologie, cu relocarea secţiei şi eliberarea spaţiilor ocupate în prezent. Termen – 31.12.2023.

4. Identificarea şi implementarea unor soluţii pentru organizarea secţiilor existente în cadrul Pavilionului Medical, cu risc seismic, (RSII), în vederea funcţionării conform normelor prevăzute în legislaţia în vigoare şi desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţii medicale, pentru pacienţi şi personal, asigurarea cazării şi a îngrijirii bolnavilor în condiţii optime. Termen – 31.12.2023.

5. Stabilirea condiţiilor şi/sau parametrii de funcţionare a secţiilor medicale din cadrul Pavilionului Medical, în vederea conformării la legislaţia în vigoare. Termen – 31.12.2023.

6. Finalizarea în regim de urgenţă a lucrărilor de reparaţii, curăţenie şi igienizare a spaţiilor din Secţia Medicină Internă. Termen – 31.12.2023.

7. Efectuarea lucrărilor de reparaţie şi igienizare la holurile laterale cu scările de acces între secţiile Pavilionului Chirurgical. Termen – 31.12.2023.

8. Finalizarea lucrărilor de reparaţii, curăţenie şi igienizare a tuturor spaţiilor din Secţia Chirurgie generală. Toate spaţiile secţiei (saloane, holuri, săli de consultaţii, cabinetele de tratamente, grupuri sanitare) necesită lucrări de reparaţie, curăţenie, igienizare, înlocuire mobilier deteriorat. Termen – 31.12.2023.

9. Organizarea şi dotarea corespunzătoare a blocurilor operatorii, punerea în funcţiune a tuturor lavoarelor pentru apă sterilă, completarea dotărilor cu mobilier, aparatură lipsă, în vederea asigurării funcţionalităţii tuturor sălilor de operaţii din Pavilionul Chirurgical. Termen – 31.12.2023.

10. Finalizarea lucrărilor de reparaţii, curăţenie şi igienizare a saloanelor şi grupurilor sanitare, repararea/ înlocuirea instalaţiei sanitare din secţia Boli Infecţioase. Termen – 31.12.2023.

11. Se vor lua măsuri de finalizare a lucrărilor de reabilitare a pavilionului Pediatrie şi se vor da în folosinţă tronsoanele reabilitate. Termen – 31.12.2023.

12. Asigurarea unui spaţiu conform pentru organizarea şi funcţionarea staţiei de dializă, conform legislaţiei în vigoare. Termen – 31.12.2023.

13. Asigurarea dotării unităţii de transfuzii sangvine cu echipamente frigorifice şi genţi de transport omologate. Se va asigura personal calificat, conform normativului. Relocarea UTS într-un spaţiu propriu, cu circuite funcţionale conform cerinţelor. Termen – 31.12.2023.

14. Reorganizarea activităţilor din spălătoria unităţii cu dotarea corespunzătoare a spaţiilor şi asigurarea unui circuit funcţional pentru lenjeria murdară şi lenjeria curată. Termen – 31.12.2023.

15. Luarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice în vederea conformării la prevederile legale privind: asigurarea suprafeţei/pat, a normelor de amplasare a paturilor în saloane, a numărului de grupuri sanitare pentru pacienţi şi personal pentru fiecare secţie. Termen – permanent.

16. Organizarea structurii de spitalizare de zi, conform prevederilor legale. Termen – 31.12.2023.

17. Dotarea corespunzătoare a saloanelor, înlocuirea/repararea mobilierului degradat, înlocuirea/recondiţionarea tărgilor şi scaunelor rulante pentru transportul pacienţilor, revizuirea instalaţiilor sanitare, electrice, fluide medicale în toate spaţiile spitalului, unde se impune. Termen – 31.12.2023.

18. Eliberarea tuturor spaţiilor unităţii sanitare aglomerate inutil cu obiecte de mobilier, aparatură, echipamente degradate, neutilizate. Termen – 31.12.2023.

19. Amplasarea vestiarelor pentru personal în spaţii conforme cu legislaţia în vigoare, igienizate, dotate corespunzător. Termen – 31.12.2023.

20. Asigurarea rezervei de apă potabilă. Termen – 31.12.2023.

21. Punerea în funcţiune a tuturor ploscarelor existente în secţii. Termen – 31.12.2023.

22. Achiziţionarea şi înlocuirea cărucioarelor rulante şi a tărgilor transport pacienţi uzate, cu altele noi. Respectarea procedurii de curăţare şi dezinfecţie a acestora, în toate secţiile. Termen – 31.12.2023.

23. Achiziţionarea unor cantităţi suficiente de lavete pentru suprafeţe şi rezerve mop, în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor legale şi utilizarea lor în unitatea sanitară, în mod continuu. Termen – imediat si permanent.